Gisteren hebben de Thomas Edisontroep en Marco Polotroep een bijdrage geleverd aan de Dodenherdenking in Naaldwijk. Tijdens de herdenking zijn er kransen gelegd bij het herdenkingsmonument aan de Verdilaan. De groepen vinden het belangrijk deze bijdrage aan de Dodenherdenking te leveren en doen dit dan ook al een aantal jaar.