Algemene voorwaarden Scouting Naaldwijk

Voor het lidmaatschap van Scouting Naaldwijk gelden de volgende algemene voorwaarden:

Kennismaking

 1. Voordat tot inschrijving wordt overgegaan, kan ieder aankomend lid enkele opkomsten komen kijken om te zien of hij/zij scouting leuk vindt.

Inschrijving

 1. Het lidmaatschap kan op ieder moment ingaan.
 2. Inschrijving vindt plaats na inlevering van een ingevuld inschrijfformulier. Het formulier wordt verstrekt door de leiding en moet na het invullen weer bij de leiding worden ingeleverd. De leiding regelt daarna het nieuwe lid wordt ingeschreven.
 3. Met de inschrijving verklaren ouders/verzorgers zich bekend met deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn ook te vinden op de website van Scouting Naaldwijk (https://www.scoutingnaaldwijk.nl/informatie-voor-ouders/avw-lidmaatschap)

Huishoudelijk reglement Scouting Nederland

 1. Ieder lid van Scouting Naaldwijk is via dit lidmaatschap tevens lid van Scouting Nederland. Alle rechten en plichten die aan dit lidmaatschap zijn verbonden, staan in het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. Deze is te vinden op: https://www.scouting.nl/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/huishoudelijk-reglement-en-statuten

Mutaties en opzegging

 1. Het lidmaatschap kan op ieder moment worden beëindigd.
 2. Mutaties in de persoonlijke gegevens van het lid en opzeggingen moeten schriftelijk worden doorgegeven aan de leiding van het lid of aan de ledenadministratie (ledenadministratie@scoutingnaaldwijk.nl)

 

 

Contributie en kampgeld

 1. De hoogte van de contributie en het kampgeld worden bekend gemaakt op de website: https://www.scoutingnaaldwijk.nl/informatie-voor-ouders/scoutingkleding-en-kosten
 2. Door het invullen van de betalingsgegevens op het inschrijfformulier wordt akkoord gegaan met de automatische incasso van de contributie en het kampgeld.
 3. De contributie wordt ieder jaar in 3 termijnen geïncasseerd. Ieder termijn bestaat uit een derde van de jaarcontributie:
 • 1e termijn: Peildatum 1 oktober (voor lidmaatschap in oktober, november en december)
 • 2e termijn: Peildatum 1 januari (voor lidmaatschap in januari, februari en maart)
 • 3e termijn: Peildatum 1 april (voor lidmaatschap in april t/m september)
 1. Voor de periode waarin wordt ingeschreven wordt de verschuldigde contributie pro rata berekend. Dat gebeurt als volgt:
  • Bij inschrijving in de eerste maand van de periode (oktober, januari of april) is voor die periode 2 maanden contributie verschuldigd.
  • Bij inschrijving in de tweede maand van de periode (november, februari of mei) is voor die periode 1 maand contributie verschuldigd.
  • Bij inschrijving in de overige maanden is voor die periode geen contributie verschuldigd.
 2. Voor de periode waarin wordt uitgeschreven is contributie verschuldigd tot de eerstvolgende termijn na de opzegging. Dus als er vóór 1 oktober, 1 januari of 1 april niet is opgezegd, is er contributie verschuldigd tot en met resp. 31 december, 31 maart of 30 september.
 3. Voor leden die op kamp gaan, wordt het kampgeld in juni of juli geïncasseerd.

 

Opgesteld op 19 september 2023