Al tientallen jaren is Scouting Naaldwijk gevestigd aan de Van der Hoevenstraat 17a. Een locatie centraal gelegen in het centrum, maar niet in groen. Een van de waarden van scouting is dat kinderen spelenderwijs de natuur om zich heen leren kennen en waarderen. Het is de wens van Scouting Naaldwijk om een clubhuis in het groen te hebben, zodat we onze jeugdleden meer natuur en scoutingactiviteiten kunnen bieden. Daarnaast is ons gebouw na al die jaren verouderd en niet duurzaam. Deze drie redenen vormen daarom de wens om te verhuizen.

We zijn nu aan het onderzoeken of we deze wens kunnen verwezenlijken bij het Prinsenbos. De gemeente wil namelijk het gebied van het Prinsenbos uit gaan breiden en de mogelijkheid is er dat Scouting Naaldwijk ook deel uit maakt van deze uitbreiding (zie ook het nieuwsbericht van de WOS van 19 december 2018). De verwachting is dat er medio 2019 meer duidelijkheid is over het doorgaan van de uitbreiding. Ondertussen is Scouting Naaldwijk aan het onderzoeken of het haalbaar is om een nieuw clubgebouw te bouwen. Ook hiervan verwachten wij medio 2019 inzichtelijk te hebben of de nieuwbouw door kan gaan.

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Als er tussendoor vragen zijn, kunnen deze gemaild worden naar nieuwbouw@scoutingnaaldwijk.nl