In de eerste en tweede week van de zomervakantie gaan de groepen van Scouting Naaldwijk op zomerkamp. Na publicatie van de zomerkamp protocollen enkele weken geleden, is de vereniging gaan uitzoeken hoe zij deze kunnen naleven én van zomerkamp weer een feestje kunnen maken. Dat is gelukt! Alle groepen gaan op zomerkamp.

Corona proof zomerkamp

Dinsdag 9 juni kwam Scouting Nederland met het verlossende woord: we mogen alsnog op zomerkamp. In overleg met diverse organisaties, waaronder de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, RIVM en het OMT, is er een protocol opgesteld. Dit vormt een uitdaging, maar Scouting Naaldwijk is deze uiteraard aangegaan. Door de regels te volgen kan Scouting haar jeugdleden toch een leuke, uitdagende en vooral gezellig kampweek bieden. Iets dat in deze tijd extra belangrijk is.

Het belang van zomerkamp

Tijdens de zomerkampen doen onze jeugdleden niet alleen geweldige ervaringen op, maar ontwikkelen zij ook vaardigheden waaronder verantwoordelijkheid nemen, uitdagingen overwinnen en samenwerken met anderen. De zomerkampen van Scouting dragen positief bij aan de ontwikkeling van de jeugd én vaak worden er vriendschappen voor het leven gesloten.

Een extra uitdaging

Het voorbereiden van de zomerkampen is dit jaar een extra uitdaging. Waar er normaal gesproken in een bus meerdere groepen worden vervoerd, zullen groepen dit jaar naar andere mogelijkheden moeten kijken. Ook het vervoer van kampmaterialen, wat normaal gesproken in gesponsorde vrachtwagens gebeurd, zal dit jaar anders verlopen. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met 1,5 meter afstand, hetgeen onder meer betekent dat leiding op afstand van elkaar moeten slapen. Scouting Naaldwijk zou geen Scouting zijn als zij deze uitdagingen niet aangaan en met creatieve oplossingen komen.

Vrijwiligers

Scouting Naaldwijk draait volledig op vrijwilligers. Deze zetten zich voor de volle honderd procent in voor de vereniging. De huidige omstandigheden vragen veel van de vrijwilligers en Scouting Naaldwijk is dan ook ontzettend trots op de leidingteams die zich keihard inzetten om alle jeugdleden een onvergetelijk en onbezorgd zomerkamp te laten ervaren.